home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא התכנית הלאומית לחיים פעילי ובריאים

אפשריבריא בכל התחומים

להיות בתנועה

יעד של 10,000 צעדים ביום הפך להיות פופולרי, אך האם הוא מוכח מחקרית? מהו מספר הצעדים המומלץ לבריאות מיטבית? בכתבה זו סקרנו עבורכם מספר מחקרים שבדקו זאת והמסקנה מפתיעה!

מניעת עישון

עוד כתבות בנושא