הינך נמצא כאן

לטיפ הבא >

לטיפ הבא >

סיכום פרק 3

 
 
.

סיכום איך מיישמים? (צעדים 8-10) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע

 

 

צעד 8: שיווק התכנית ושיתוף העובדים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

תכנון תכנית תקשורתית בארגון בשיתוף העובדים

מצגת: איך לנהל תקשורת ארגונית יעילה?

 

 

השקה רשמית (טקס/אירוע) בנוכחות ההנהלה

 

 

 

חשיפת התכנית, הפעולות והמסרים בקרב העובדים, במגוון ערוצים מותאמים לצרכים, ולאורך התכנית

 

 

 

קיום אירועים, תחרויות ומתן תמריצים, הכרה ופרסים לאורך התכנית

 

 

 

 

 

צעד 9: ניהול התכנית - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

קיום פגישות ועדת היגוי או צוות באופן קבוע

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

 

 

תיאום וניהול התכנית או התקציב

 

 

 

בחינה מתמדת של מקורות ומשאבים לתמיכה ולתמרוץ

משאבים אֶפְשָׁרִיבָּרִיא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

אירועי ספורט אֶפְשָׁרִיבָּרִיא: רשימת אירועי פעילות גופנית ארציים

 

 

וידוא ביצוע כל מרכיבי התכנית

 

 

 

 

 

צעד 10: מדידה, הערכה ושיפור מתמיד - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

תכנון וביצוע מדידה והערכה באמצעות כלי המדידה והמיפוי בנקודות זמן קבועות

שאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית, המכונה OHA  (Organizational Health Assessment)

שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA)

דוגמה של דוח פרופיל בריאות

היקף ההערכה והמדידה משתנה בהתאם לגודל הארגון ומשאביו. בארגונים קטנים ניתן לבצע זאת באופן בלתי פורמלי ובארגונים בינוניים באמצעות סקרים, ראיונות וקבוצות דיון

 

 

ניתוח הממצאים ועריכתם להצגה להנהלה ולעובדים, יחד עם משוב לגבי התהליך