הינך נמצא כאן

לטיפ הבא >

לטיפ הבא >

סיכום פרק 2

 
 
.

סיכום איך מתכננים? (צעדים 4-7) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע


צעד 4: קביעת מטרות ויעדים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

קביעת חזון

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

 

 

קביעת מטרות ויעדים

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

 

 

בחינת דרכי מדידה

 

 

 


צעד 5: תכנון התכנית - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

בחירת ההתערבויות לתכנית בהתאם ליעדים שנקבעו

במקומות עבודה עם משאבים מצומצמים, רצוי לבחור לפחות פעולה אחת להשגת כל יעד. במקומות עבודה בינוניים וגדולים  רצוי לבחור שתי פעולות לכל יעד.

מצגת: איך לבנות תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בשיתוף העובדים?

 

 

בחירת פעולות בתחום מדיניות ואקלים ארגוני

טבלת המלצות בנושא מדיניות ואקלים ארגוני

 

 

בחירת פעולות בתחום הפעילות הגופנית

טבלת המלצות בנושא פעילות גופנית

 

 

בחירת פעולות בנושא תזונה בריאה 

טבלת המלצות בנושא תזונה בריאה

 

 

בחירת פעולות בנושא סביבה נקייה מעישון

טבלת המלצות בנושא סביבה נקייה מעישון

 

 

בחירת פעולות בנושאי בריאות אחרים

טבלת המלצות בנושא הנקה

 

 

הכנת תכנית עבודה הכוללת יעדים לכל נושא, לוח זמנים, הערכה ואחראים לביצוע

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

מצגת: איך לבנות תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בשיתוף העובדים?

 

 

 

הכנת תקציב, הצגתו ואישורו בהנהלה

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

מצגת רתימה להנהלה

 

 

צעד 6: בחירת תמריצים ופרסים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

בחירת תמריצים ופרסים

מתנות ופרסים אפשריבריא: חלופות בריאות יותר לממתקים ולשוקולד

 

 

צעד 7: איתור משאבים נוספים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

זיהוי מקורות למשאבים ולתמריצים מתוך ומחוצה לארגון

משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

אירועי ספורט אפשריבריא: רשימת אירועי פעילות גופנית ארציים

 

 

זיהוי מקורות אנשי מקצוע וארגונים, ממשלתיים, ציבוריים ומהמגזר השלישי העשויים לתמוך ביוזמה

משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

 

 

בחינת שימוש בספקים חיצוניים