הינך נמצא כאן

לטיפ הבא >

לטיפ הבא >

אפשריבריא להניק. הבחירה שלי.

 
 
.

מדוע כדאי לבחור בהנקה?

שורה ארוכה של מחקרים הראו את יתרונות ההנקה לאם ולתינוק:

 • הפחתת תחלואה ואשפוז עקב זיהומים במערכת העיכול, דרכי נשימה, אזניים, ועוד.
 • ראיות לאפקט מגן של ההנקה על עודף משקל והשמנה בילדות ובבגרות.
 • ראיות לרמות IQ גבוהות יותר (בממוצע) בקרב תינוקות יונקים.
 • הפחתת סיכון לסרטן השד ולסרטן השחלות.

הנקה - הבחירה שלך:

מימוש ההנקה על ההיבטים הבריאותיים הכרוכים בה הינו זכות של אימהות וילדים כחלק מהזכות לבריאות, המוכרת כחלק מזכויות האדם לחיים ולכבוד, המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובפסיקת בתי המשפט, חוקים הנוגעים למועסקים (חוק עבודת נשים התשי"ד-1954 ותקנות עבודת נשים, חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 וכללי זכויות הסטודנט, בתקשי"ר – המחייב הקמת חדר הנקה בכל יחידה ממשלתית ובנהלים המחייבים מתן ייעוץ הנקה בבי"ח ומקדמים בי"ח ידידותיים לתינוק.

תנאים מעודדים הנקה בבתי החולים:

אחת היוזמות המשמעותיות ביותר בנושא קידום ההנקה הינה היוזמה להקמת "בתי חולים ידידותיים לתינוק"  Baby Friendly Hospital Initiative (BFHIשצריכים לקיים עשרה צעדים לעידוד ההנקה:

 1. העברת מדיניות הנקה באופן שגרתי לכל הצוות.
 2. הקניית הכישורים הדרושים ליישום מדיניות ההנקה לכל הצוות.
 3. יידוע כל הנשים ההרות על יתרונות ההנקה וביצועה.
 4. סיוע לאימהות להתחיל בהנקה בתוך מחצית השעה הראשונה לאחר הלידה.
 5. הנחיית האימהות בהנקה והמשכה, גם אם עליהן להיפרד מן התינוק, מסיבה כלשהי.
 6. הימנעות ממתן כל מזון או משקה פרט לחלב אם, אלא אם קיימת התוויה רפואית.
 7. ביצוע ביות (rooming in) למשך 24 שעות ביממה.
 8. עידוד ההנקה לפי דרישת התינוק.
 9. הימנעות ממתן מוצצים לתינוקות היונקים.
 10. עידוד קבוצות תמיכה לנשים מיניקות והפנייתן לקבוצות תמיכה בקהילה לאחר השחרור מבית היולדות.

זכותך לבחור בהנקה:

הבחירה בהנקה צריכה להיות הבחירה שלך בלבד. מימוש ההנקה על ההיבטים הבריאותיים הכרוכים בה הינו זכות של אימהות וילדים כחלק מהזכות לבריאות, המוכרת כחלק מזכויות האדם לחיים ולכבוד, המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובפסיקת בתי המשפט, חוקים הנוגעים למועסקים (חוק עבודת נשים התשי"ד-1954 ותקנות עבודת נשים, חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 וכללי זכויות הסטודנט, בתקשי"ר – המחייב הקמת חדר הנקה בכל יחידה ממשלתית ובנהלים המחייבים מתן ייעוץ הנקה בבי"ח ומקדמים בי"ח ידידותיים לתינוק.

​קישורים לחומרים נוספים באתר משרד הבריאות:

חקיקה בתחום עידוד הנקה:

http://www.health.gov.il/Services/Committee/PromotBreastfeed/Pages/legislation.aspx

הוועדה לקידום הנקה:

http://www.health.gov.il/Services/Committee/PromotBreastfeed/Pages/default.aspx
 

 

 

.