הינך נמצא כאן

לטיפ הבא >

לטיפ הבא >

אפשריבריא בעיר - גם העיר שלכם יכולה להצטרף!

 
 
.

 

אפשריבריא בעיר - תכנית מיוחדת שפועלת במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים בריאים בהובלת משרד הבריאות, ובשיתוף מרכז השלטון המקומי.

התכנית נועדה לבסס פעולות רשותיות בנות קיימא שיאפשרו לתושבים לאמץ חיים פעילים ובריאים, בדגש על פעילות גופנית ותזונה בריאה יותר.

משרד הבריאות קבע אמות מידה שהעומדים בהם, רשאים להיכלל בתכנית "אֶפְשָׁריברִיא בעיר", כאשר אחת המרכזיות שבהן היא העסקת מתאם בריאות ייעודי ברשות בלפחות חצי משרה.
קול קורא זה מיועד לסייע לרשויות בדרוג הלמ"ס 3-1 ואשר בהן לפחות  15,000, אשר אינן עומדות באמות מידה אלו ואינן מעסיקות כיום מתאם בריאות. רשויות שיעמדו בתנאי הקול הקורא יזכו לקבל תקציב להעסקת עובד/ת ייעודי/ת, למשך שנה אחת שתפקידו/ה יהיה להכין את הרשות המקומית לעמידה בכלל תנאי הסף ולהפעלת התוכנית "אֶפְשָׁריברִיא בעיר".

כעת ניתן להצטרף לתכנית, ולקבל סיוע במימון מתאם ייעודי להפעלתה ביישוב.

להורדת הקול הקורא לחצו כאן.

להורדת קובץ השאלות והתשובות שהתקבלו עד כה לחצו כאן.

מועד הגשה אחרון לקול קורא זה נדחה עד ל - 19.4.18 הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יבדקו ויפסלו על הסף.

להודעה על דחיית מועד ההגשה עד ל-19.04.2018 לחצו כאן.

את ההצעות יש להגיש למייל: healthycities@masham.org.il

זה אפשריבריא - גם בעיר שלכם!